Meer dan een jaar na de eerste aankondiging van de gemeente start op 5 december de asbestsanering van een naast onze crossbaan gelegen deel van het terrein. De langste tijd van de gedeeltelijke afsluiting van ons terrein en de daarmee gepaard gaande overlast lijkt hiermee voorbij.

De komende weken gaat aannemer Ballast Nedam aan het werk met het rooien van bomen en struiken, verwijderen van vervuilde grond en vervolgens de aanleg van een nieuwe toegangsweg en parkeerplaats. De werkzaamheden zullen vier tot zes weken duren.

We krijgen dus een nieuwe toegangsweg en hoeven als alles klaar is niet meer over het fietspad naar de baan te rijden. Hiermee kunnen we makkelijker bij de baan komen en is ook de overlast voor de fietsers en bewoners in de wijk minder groot.

Na dat de werkzaamheden door de aannemer zij uitgevoerd kunnen we als vereniging aan de slag met het verbeteren van onze baan. Doordat we een jaar lang niets konden doen is dat hard nodig. We willen deze gelegenheid meteen aangrijpen voor een grote renovatie waarbij we de baan aanpassen en tevens voorzien van een nieuwe toplaag zoals deze bij veel andere crossbanen al is aangelegd.

Nu maar hopen dat we de komende weken goed weer hebben en dat de werkzaamheden daardoor voorspoedig kunnen verlopen.

Categories: Nieuws

Related Posts

Nieuws

Lochsprinters op tv

Opname van HOi tv: http://www.youtube.com/watch?v=UcjxqGRj0x8&list=PLW7PQtcc7Zoy43GewWdAAdVwJcdBX0qiQ&index=1

Nieuws

Trainings indeling NK clubs Doetinchem

Indeling: 20160528_trainingsblokken Info op website NFF: http://www.fietscross.org/nff/

Nieuws

Uitnodiging Gelders kampioenschap

Uitnodiging Gelders kampioenschap: Uitnodiging Gelders Kampioenschap 23042016 Vrije training voor deze wedstrijd is dinsdag 12 april 18.30- 20.30 uur!