Geachte leden, ouders, verzorgers.

Op donderdag 16 februari 2012 houden wij onze jaarlijkse leden vergadering bij:
Ter Haar Bakkerijmachines.
V/d Bergsweg 2  Nijverdal.

Met ingang van het komend seizoen willen we het digitale inschrijven voor de wedstrijden gaan invoeren, Bjorn Hoogland zal op deze avond een presentatie houden over dit programma. Wilt u dus weten hoe u dit programma straks moet gaan gebruiken raden wij u zeker aan de vergadering bij te wonen.

Aanvang 19.30

De agendapunten zijn:

       Opening door de voorzitter
       Notulen vorige ledenvergadering
       Verslag kascommissie + verkiezingen nieuwe commissie
       Verslag penningmeester
       Bestuurssamenstelling*
       Trainingen 2012
       Presentatie digitale inschrijving.
       Rondvraag
       Sluiting


* bestuurssamenstelling:

  • conform het rooster zijn Henk Scholman en Bert Bannink aftredend. Henk Scholman stelt zich verkiesbaar en Bert Bannink is niet herkiesbaar
  • Eventuele tegenkandidaten moeten 48 uur voor aanvang van de vergadering middels schriftelijke voordracht, voorzien van 10 handtekeningen van leden, worden ingediend bij de secretaris.

 

Met vriendelijke groet,
F.C.V. de Lochsprinters

Secr. Ria Frankort

 

Categories: Nieuws

Related Posts

Nieuws

Promotieklasse tussenstand van Berlicum.

Bekijk hier de vernieuwde promotieklasse tussenstand na het kampioenschap van de Meierij in Berlicum. Promotieklasse tussenstand na Berlicum.

Nieuws

Verslag Lichtwedstrijd

Verslag door,  Christiaan Kleen Scholten: verslag lichtwedstrijd

Nieuws

Info en Opgavelijst District 5A Ommen

Hallo leden/ouders, Zaterdag in Ommen is het de laatste District wedstrijd van de A serie,  iedereen die 4 wedstrijden heeft gefietst krijgt een beker. Heb je 4 wedstrijden gefietst en kan je niet aanwezig zijn Read more...