Oproep voor REDESIGN van het Nederlands Kampioenschap

Het NK van de NFF is altijd in het Pinksterweekend. De wedstrijden zijn op zaterdag en maandag, op zondag kan er getraind worden en tussendoor vinden veel clubs tijd en gelegenheid voor gezellige dingen.
De laatste jaren is gebleken dat in de huidige opzet de wedstrijddagen niet erg goed gevuld zijn, in ieder geval minder dan bij een ‘gewoon’ kampioenschap.
Het aantal rijders en daardoor ook het aantal ouders /begeleiders is net iets te weinig om er een gezellige happening van te maken.

Af en toe komt er eens een idee langs uit de achterban, maar een goede discussie over de invulling van het NK moet nog steeds gehouden worden.

Er is dit voorjaar een idee ingestuurd door het District Midden.
Het dagelijks bestuur van de NFF wil graag in de zomer-vergadering van de Federatieraad beginnen met de discussie over het NK.
Maar we willen ook graag dat de discussie zich niet beperkt tot 1 idee. En we willen de discussie niet steeds opnieuw over doen.
Als we nu een idee bespreken en mogelijk afwijzen, moeten we niet volgend jaar en misschien over twee jaar weer alles opnieuw hoeven doen.

Daarom roepen we iedereen op om nu eens alles wat er leeft, alle ideeën die er zijn en verdere wensen en gedachten, op een hoop te gooien.
Wij zullen als bestuur proberen om in de Federatieraad een goede discussie te voeren over een nieuwe indeling van het NK-weekend.

Het zou fijn zijn als een idee dat je instuurt ook een klein beetje is uitgewerkt.
Deze oproep geldt in de eerste plaats voor clubs. Maar inzendingen van individuele crossers/ouders zijn ook van harte welkom.

Stuur je bijdrage naar het emailadres:  secretaris@lochsprinters.nl

 

 

 

Categories: Nieuws

Related Posts

Nieuws

Opgavelijst District 2B Raalte

Opgavelijst: District 2B Raalte

Nieuws

Wintertraining op zaterdag afgelopen

Beste Lochsprinters, Afgelopen zaterdag was de laatste wintertraining op zaterdagmiddag, omdat we a.s. week weer starten met de reguliere trainingen. Dit jaar was deze extra training op zatrerdag voor het eerst geïntroduceerd met dank aan Read more...

Nieuws

Uitnodiging Openingswedstrijd 2018

Hallo allemaal, De wedstrijden gaan weer beginnen. Bijgaand de flyer van de openingswedstrijd bij ons in Nijverdal. Flyer:Uitnodiging Openingswedstrijd 2018