Beste mensen,

 

Namens de trackmanagers, juryleden en het bestuur sturen wij jullie onderstaande mededelingen m.b.t. de gang van zaken tijdens de wedstrijddagen bij de districtswedstrijden in Oost.

 

* Bij elke districtswedstrijd in dit seizoen zijn er cruisers verhaal komen halen in het jurygebouw m.b.t. de indeling van de Open Klasse.

Helaas is dit op zaterdag 26 mei in Ommen geescaleerd en werden de jurymedewerkers uitgescholden en hen werd verweten dat ze de regels niet wilden veranderen.

Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn!!

Bij elke wedstrijd is aan de cruisers uitgelegd dat het jury programma niet werkt bij 2 of minder deelnames per klasse EN dat er in de november vergadering van 2017 is besloten om de cruisers met de 17+ klasse samen te voegen bij de Open Klasse. Dit is ook opgenomen in het districtsreglement.

(voor de volledigheid sturen wij jullie de verslagen en het districtsreglement nogmaals toe, met de opgelichte passages waarin dit vermeld staat).

 

Wij als bestuur hebben het vermoeden dat de cruisers door hun club niet goed op de hoogte zijn gebracht van deze besluiten.

Daarom het vriendelijk, maar dringend, verzoek om deze regel (nogmaals) onder de aandacht te brengen bij jullie achterban.

 

* Als gevolg van deze escalatie is er besloten om de regel aan te scherpen dat er geen rijders en/of ouders in het jurygebouw toegestaan zijn, mits zij niet vergezeld zijn door een clubvertegenwoordiger. Zoals al veel vaker aangegeven eventuele onduidelijkheden en/of frustraties kunnen via de clubvertegenwoordiger bekend gemaakt worden. Dus indien er geen clubvertegenwoordiger bij is, worden rijders geweerd!

 

Wij hopen van harte dat er geen verdere escalaties optreden en dat jullie als verenigingen jullie achterban hiervan op de hoogte brengen.

 

Met vriendelijke groet,

Winanda Jansen
secretaris NFF district Oost

Categories: Nieuws

Related Posts

Nieuws

Deelnemerslijst Nunspeet

Hallo rijders,ouders/verzorgers, In de bijlage de deelnemerslijst voor het Kampioenschap van midden Nederland in Nunspeet. Controleer altijd voor 9.30 uur of je ingeschreven staat in de juiste klasse door te kijken op de lijsten langs Read more...

Nieuws

BMX clinic Kampen

Rijders 10 jaar en jonger:   KAMPEN_10_ONDER_2015_A4 Rijders 11 jaar en ouder:    KAMPEN_11_OVER_2015_ A4

Nieuws

A.s. donderdag géén training

Ivm Hemelvaartdag is er aanstaande donderdag géén training!