Menu openen
Het laatste nieuws

FCV de Lochsprinters

Week 30, 31 en 32 is er GEEN training i.v.m. vakantie! Henri, 20 Juli om 20.55

Update BMX kalender

Beste renners/clubs,

Via deze weg willen we jullie wat meer informatie geven over de invulling van de BMX kalender. Op dit moment zijn de afdelingen/commissieleden in gesprek met organisatoren/clubs om te kijken wat de mogelijkheden zijn om een wedstrijd te organiseren. Om hier goed inzicht te krijgen wat er kan zullen de clubs in gesprek gaan met de gemeente om te vragen of ze vanuit de gemeente een vergunning zullen krijgen als ze een wedstrijd gaan organiseren. Zoals jullie begrijpen gaat hier wat meer tijd in zitten.

In de laatste update hebben we beschreven dat we 3 soorten wedstrijden willen organiseren namelijk afdeling, nationaal en het NK. Hieronder zullen we weergeven wat de concept datum is voor het evenement. Let op aan deze datums is niets vast te binden en kunnen nog gewijzigd worden:
• Afdelingswedstrijd (niet op alle genoemde data zal een wedstrijd georganiseerd worden); 6 en 20 september, 18 en 25 oktober & 8 november.
• Nationale wedstrijd; nog geen invulling, later te bepalen
• NK: 11 oktober 2020.

Op dit moment hebben wij nog geen informatie over de wedstrijdplanning vanuit de UCI. Zodra hier meer over bekend is zal dit gecommuniceerd worden, dit kan ook consequenties hebben voor de kalender opzet zoals we deze nu kennen.

Kwalificatieprocedure NK/EK/WK 2021
Alle kwalificatie wedstrijden die gepland stonden op de oude kalender 2020 komen te vervallen, dit houd in dat de 3 nationscup wedstrijd in Zolder niet gaat meetellen voor de ranking NK/EK/WK 2021.
Afdelingswedstrijden zullen wel meetellen voor de ranking 2021 mits er in alle afdelingen afdelingswedstrijden georganiseerd kunnen worden, met dien verstande dat de beste 3 afdelingswedstrijden van najaar 2020 en voorjaar 2021 meetellen (gelijk aan voorgaande jaren). Wanneer de kalender gereed is zal hierover een definitief besluit genomen worden.

We gaan er vanuit jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet,

Namens commissie BMX

Mariska Bosschert
Medewerkster Competitie- en Wedstrijdzaken | WedstrijdsportTerug naar overzicht

Deze bedrijven dragen onze club een warm hart toe

Volledig sponsoroverzicht