Menu openen
Het laatste nieuws

FCV de Lochsprinters

Training gaat niet door. Paul, 20 Mei om 10.12

Informatie omtrent de districtswedstrijden

Hallo crossgenoten,

Nog iets meer dan een week en dan staat de eerste districtswedstrijd van 2021 op het programma in Raalte. Ik begrijp dat jullie als vereniging met allerlei vragen zitten omtrent de wedstrijden. Helaas moesten we ook even de persconferentie van gister afwachten om enkele van die vragen te kunnen beantwoorden.

De vraag of wij als districtsbestuur een bepaald protocol hebben voor het organiseren van de wedstrijd is simpel: Nee.
Wij zijn als districtsbestuur niet bezig met dat soort regelgeving, daar hebben we het hoofdbestuur van de NFF voor. Maar ook voor hen geldt dat zij een corona protocol hebben opgesteld, wat je zou kunnen gebruiken bij het aanvragen van een eventuele vergunning. Het is niet een protocol waar je je persé aan moet houden. Belangrijker is het om met de gemeente in overleg te gaan, of ze een fietscrosswedstrijd überhaupt als vergunning plichtig evenement zien en/of dat ze bepaalde eisen stellen aan het organiseren van de wedstrijd. Uiteindelijk is het namelijk de gemeente die bepaalt of de wedstrijd door mag gaan en op welke manier.

Ook krijg ik meermaals de vraag wanneer de wedstrijden 'definitief' zijn. In principe was de wedstrijdkalender al definitief. De verenigingen die op de planning staan voor de districtswedstrijden hebben zelf aangegeven deze wedstrijden te willen/kunnen organiseren op de aan hen toegewezen datum. Er bestaat natuurlijk altijd een kans dat de betreffende gemeentes/veiligheidsregio's een streep door de organisatie zetten of dat de gestelde eisen vanuit de gemeente zo hoog zijn dat de vereniging het uiteindelijk toch niet zitten of niet rond krijgt. In dat geval ga ik ervan uit dat zij dit z.s.m. naar het bestuur/de andere verenigingen communiceren. Tot die tijd kunnen we ervan uitgaan dat de wedstrijden gewoon doorgaan.

Ook zal het tijdschema van de wedstrijden blijven zoals we gewend zijn. Dus 9:00 trainen, start wedstrijd 10:30 en de open klasse races tussen de gewone races door in de manches. Tenzij een gemeente van een vereniging verlangt om de wedstrijd anders in te richten. Dan zouden we kunnen denken aan een blokindeling zoals de afgelopen weken in Nijkerk, maar gezien het feit dat we regionaal minder rijders aan de start hebben staan dan bij een nationale wedstrijd, zal die kans klein zijn. Maar ook in dat geval neem ik aan de vereniging ons allen daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengt.

We hebben dit seizoen slechts 4 districtswedstrijden. Dat betekent dat er aan minimaal 3 wedstrijden moet worden deelgenomen om voor een beker in aanmerking te komen. Mocht er door omstandigheden een of meerdere wedstrijd(en) komen te vervallen, dan moet er aan álle resterende wedstrijden deelgenomen worden.

Op de vergadering in maart 2020 hebben we afgesproken dat je alleen aan de open klasse kunt deelnemen, als je ook aan de eigen klasse deelneemt. Dit heeft te maken met bepaalde functies in het juryprogramma, die het lastig maken om iemand alleen voor de OK in te schrijven. Om diezelfde reden wil de jury ook graag dat rijders zich zoveel mogelijk van tevoren inschrijven voor de OK. Op deze manier kunnen fouten zoveel mogelijk voorkomen worden en lopen we minder risico dat de wedstrijden telkens te laat van start gaan. Anders dan in 2019 zal daginschrijving nu wel mogelijk zijn.

En dan met betrekking tot de wedstrijd in Raalte:
Deze wedstrijd gaat door en er hoeft niet voldaan te worden aan de vaccinatie/testbewijs plicht. Wel hebben het bestuur van CRT en het districtsbestuur in gezamenlijk overleg besloten slechts 1 begeleider per rijder toe te staan. Deze zullen zich aan de poort moeten melden en krijgen allebei een polsbandje. Als het goed is, hebben ook alle verenigingen/wedstrijdsecretarissen ondertussen het inschrijfbestand voor deze wedstrijd ontvangen.

Hopelijk is alles nu even weer een beetje duidelijk voor iedereen, maar als er toch nog vragen zijn hoor ik graag.

Met vriendelijke groet,
Cencia Waaijenberg

Terug naar overzicht

Deze bedrijven dragen onze club een warm hart toe

Volledig sponsoroverzicht