Menu openen
Het laatste nieuws

FCV de Lochsprinters

wintergroep training van 19:30 - 20:30 Paul, 19 April om 16.23

Aanvullende informatie AK wedstrijden

Beste verenigingsbestuurder, rijder en ouder/verzorger,

Graag willen we jullie op de hoogte stellen dat onze geplande AK wedstrijd op 18 oktober a.s.
wel door gaat!
Wij hebben als bestuur van FCC de IJsselcrossers na goed overleg met gemeente Doetinchem en handhaving, besloten dat wij aan alle nieuwe aangescherpte regels kunnen voldoen.
Onze beweegredenen om wel te organiseren in deze tijd, zijn dat wij de rijders graag de kans willen bieden om samen te komen en toch nog een wedstrijd te kunnen rijden in dit lastige jaar.
Om dit mogelijk te maken zijn er wel een aantal extra maatregelen die wij hebben moeten nemen.

• Verplicht dragen van een mondkapje op het BMX terrein ( m.u.v. parc ferme en op de baan & kinderen t/m 12 jaar ) deze worden beschikbaar gesteld door de KNWU.
• 1 begeleider per rijder op het terrein (max 2 begeleiders per gezin )
• Er zal geen verkoop van koffie/thee, frisdrank of etenswaren zijn.

De overige maatregelen die reeds waren opgesteld vinden jullie in het protocol dat z.s.m. gedeeld zal worden.

De inschrijving staat open tot 10 oktober, er kan dus nog worden ingeschreven!
Mocht de wedstrijd toch niet door kunnen gaan omdat de overheid de maatregelen voor 18 oktober verder aanscherpt, dan ontvangen jullie het inschrijfgeld retour.

Tot 18 oktober!Met sportieve groet,

Bestuur FCC de IJsselcrossers

2020-REGLEMENTEN BMX NOORD-OOST AK V.OKTOBER 2020 PROTOCOL AK BMX NOORD OOST V.8-10-10-2020 Terug naar overzicht

Deze bedrijven dragen onze club een warm hart toe

Volledig sponsoroverzicht